Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

ANALIZA ENERGOOSZCZĘDNOŚCI

Od kilkudziesięciu lat narasta świadomość, że zasoby energetyczne są ograniczone. Będące na wyczerpaniu węgiel czy ropa stają się droższe, dlatego istotne jest zmniejszenie zużycia, także z punktu widzenia ekonomii. Sektor budowlany jest odpowiedzialny za zapotrzebowania na około 40% energii. W związku z tym organizacje i instytucje odpowiedzialne za efektywną wydajność i zmniejszenie zużycia źródeł tradycyjnych, wprowadzają przepisy w formie dyrektyw i rozporządzeń. Zaostrzane są normy, zarówno w zakresie nowych materiałów budowlanych, jak i konieczności modernizacji istniejących obiektów budowlanych. Coraz bardziej rygorystyczny jest parametr współczynnika przewodzenia ciepła dla przegród zewnętrznych, emisyjności źródła ciepła czy konieczności zastosowania alternatywnych metod pozyskiwania energii z OZE. W dłuższej perspektywie można spodziewać się, że będzie to trend warunkujący wiele rozwiązań budowlanych. Równolegle oferowane są różnego rodzaju zachęty ekonomiczne, które mają wywołać popyt na badania i działania w zakresie wydajności energetycznej. Aktualne dofinansowania można odnaleźć choćby na stronach NFOŚiGW, portalach rodzimych samorządów lub agencji rządowych. Obecnie trwają przygotowania do uruchomienia programu “CZYSTE POWIETRZE”.

 

 

Pomocne w przygotowaniu planu termomodernizacyjnego dla budynku stają się analizy energooszczędności z użyciem kamery termowizyjnej. Urządzenia te, wykorzystujące technikę obrazowania w podczerwieni przeszły całkowitą metamorfozę od lat sześćdziesiątych, kiedy zapoczątkowano ich wykorzystanie w przemyśle. Kamery zmniejszyły się do kompaktowych rozmiarów, dają obrazy w wysokiej rozdzielczości. Stały się powszechnym narzędziem, na podstawie którego można stworzyć mapę strat energii „uciekającej” z budynku w sposób nieinwazyjny i nieniszczący w szybkim czasie. Za pomocą termografii można:

 

– wizualizować straty energii,

– wykryć  brakującą lub uszkodzoną izolację,

– wskazać miejsca przenikania powietrza,

– wykryć zawilgocenie izolacji w dachach i w ścianach oraz w strukturach zewnętrznych,

– wykryć  pleśń  i miejsca niewłaściwie zaizolowane,

– wykryć  mostki termiczne,

– lokalizować przecieki w dachach,

– wykryć uszkodzenia w rurach z ciepłą wodą,

– wykryć  wady konstrukcyjne,

– monitorować osuszanie budynków,

– wykryć wady w liniach zasilających i w centralnym ogrzewaniu,

– wykryć wady w instalacjach elektrycznych.

 

Wystąpienie powyższych wad budowlanych może powodować większe zużycie energii, a także degradację elementów budowlanych i powstawania niekorzystnych warunków użytkowania. Często poprzez eliminację drobnych uszkodzeń lub błędów wykonawczych można uniknąć  kosztownych skutków narastających w czasie.

 

Badanie termowizyjne warto wykonać:

 

– przygotowując się do termomodernizacji obiektu,

– jako kontrolę wykonania prac związanych z termomodernizacją,

– przy przeglądach technicznych budynków (przynajmniej 5-letnich),

– w razie wystąpienia awarii, kiedy nie można zlokalizować źródła wycieku wewnątrz przegród,

– do wykrywania zagrożeń w przeciążonych  instalacjach elektrycznych,

– sprawdzając wydajność i sprawność urządzeń OZE (panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe itp.)

 

 

 

Dla osiągnięcia najlepszych wyników, badanie związane ze sprawdzeniem termoizolacji przegród budowlanych należy wykonywać przy odpowiedniej różnicy temperatur. Wskazane jest przeprowadzanie analizy termowizyjnej w okresie kiedy temperatura zewnętrzna jest niższa niż 10 stopni Celsjusza.

 

Oferujemy wykonanie analizy energooszczędności z użyciem certyfikowanej kamery termowizyjnej i dedykowanego oprogramowania. Pomagamy w opracowaniu aranżacji elewacji budynku – wizualizacja wyglądu po wykonaniu termomodernizacji.  Możemy sprawdzić także skuteczność wykonanych zmian lub skontrolować lokal przed zakupem.

 

Informacje na temat funkcjonalności kamer termowizyjnych  – materiały FLIR.