Archiwa kategorii: Bez kategorii

ANALIZA ENERGOOSZCZĘDNOŚCI

Od kilkudziesięciu lat narasta świadomość, że zasoby energetyczne są ograniczone. Będące na wyczerpaniu węgiel czy ropa stają się droższe, dlatego istotne jest zmniejszenie zużycia, także z punktu widzenia ekonomii. Sektor budowlany jest odpowiedzialny za zapotrzebowania na około 40% energii. W związku z tym organizacje i instytucje odpowiedzialne za efektywną wydajność i zmniejszenie zużycia źródeł tradycyjnych, wprowadzają przepisy w formie dyrektyw i rozporządzeń. Zaostrzane są normy, zarówno w zakresie nowych materiałów budowlanych, jak i konieczności modernizacji istniejących obiektów budowlanych. Coraz bardziej rygorystyczny jest parametr współczynnika przewodzenia ciepła dla przegród zewnętrznych, emisyjności źródła ciepła czy konieczności zastosowania alternatywnych metod pozyskiwania energii z OZE. W dłuższej perspektywie można spodziewać się, że będzie to trend warunkujący wiele rozwiązań budowlanych. Równolegle oferowane są różnego rodzaju zachęty ekonomiczne, które mają wywołać popyt na badania i działania w zakresie wydajności energetycznej. Aktualne dofinansowania można odnaleźć choćby na stronach NFOŚiGW, portalach rodzimych samorządów lub agencji rządowych. Obecnie trwają przygotowania do uruchomienia programu “CZYSTE POWIETRZE”.

 

 

Pomocne w przygotowaniu planu termomodernizacyjnego dla budynku stają się analizy energooszczędności z użyciem kamery termowizyjnej. Urządzenia te, wykorzystujące technikę obrazowania w podczerwieni przeszły całkowitą metamorfozę od lat sześćdziesiątych, kiedy zapoczątkowano ich wykorzystanie w przemyśle. Kamery zmniejszyły się do kompaktowych rozmiarów, dają obrazy w wysokiej rozdzielczości. Stały się powszechnym narzędziem, na podstawie którego można stworzyć mapę strat energii „uciekającej” z budynku w sposób nieinwazyjny i nieniszczący w szybkim czasie. Za pomocą termografii można:

 

– wizualizować straty energii,

– wykryć  brakującą lub uszkodzoną izolację,

– wskazać miejsca przenikania powietrza,

– wykryć zawilgocenie izolacji w dachach i w ścianach oraz w strukturach zewnętrznych,

– wykryć  pleśń  i miejsca niewłaściwie zaizolowane,

– wykryć  mostki termiczne,

– lokalizować przecieki w dachach,

– wykryć uszkodzenia w rurach z ciepłą wodą,

– wykryć  wady konstrukcyjne,

– monitorować osuszanie budynków,

– wykryć wady w liniach zasilających i w centralnym ogrzewaniu,

– wykryć wady w instalacjach elektrycznych.

 

Wystąpienie powyższych wad budowlanych może powodować większe zużycie energii, a także degradację elementów budowlanych i powstawania niekorzystnych warunków użytkowania. Często poprzez eliminację drobnych uszkodzeń lub błędów wykonawczych można uniknąć  kosztownych skutków narastających w czasie.

 

Badanie termowizyjne warto wykonać:

 

– przygotowując się do termomodernizacji obiektu,

– jako kontrolę wykonania prac związanych z termomodernizacją,

– przy przeglądach technicznych budynków (przynajmniej 5-letnich),

– w razie wystąpienia awarii, kiedy nie można zlokalizować źródła wycieku wewnątrz przegród,

– do wykrywania zagrożeń w przeciążonych  instalacjach elektrycznych,

– sprawdzając wydajność i sprawność urządzeń OZE (panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe itp.)

 

 

 

Dla osiągnięcia najlepszych wyników, badanie związane ze sprawdzeniem termoizolacji przegród budowlanych należy wykonywać przy odpowiedniej różnicy temperatur. Wskazane jest przeprowadzanie analizy termowizyjnej w okresie kiedy temperatura zewnętrzna jest niższa niż 10 stopni Celsjusza.

 

Oferujemy wykonanie analizy energooszczędności z użyciem certyfikowanej kamery termowizyjnej i dedykowanego oprogramowania. Pomagamy w opracowaniu aranżacji elewacji budynku – wizualizacja wyglądu po wykonaniu termomodernizacji.  Możemy sprawdzić także skuteczność wykonanych zmian lub skontrolować lokal przed zakupem.

 

Informacje na temat funkcjonalności kamer termowizyjnych  – materiały FLIR.